Zakończenie projektu

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż realizacja projektu została zakończona z dniem 30 września 2012 r.
Nie przewiduje się jego kontynuacji. Zapraszamy do skorzystania z bieżącej oferty edukacyjnej
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Innowacyjna oferta edukacyjna

Szanowni Państwo
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie ma przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w projekcie pt.: "Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Zrób krok w kierunku podwyższenia swoich kwalifikacji i przyjdź do nas.

Serdecznie zapraszamy!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek — najlepsza inwestycja!